bg_soluciones

ULIKER: PERTSONEN ZUZENDARITZA ESTRATEGIKORAKO ETA ERAKUNDEEN GARAPENERAKO KONPONBIDE OSOA

Etengabeko berrikuntza eta ezagutza geroz eta zorrotzagoa, aldakorragoa eta irekiagoa den ingurune orokorrean abantaila lehiakorra areagotzeko oinarrizko faktoreak dira. Horien alde enpresek egindako apustu estrategikoak Pertsonen Zuzendaritza Estrategikorako Antolaketa Eredua eta Eredu Osoa eskatzen du. Nolanahi ere, pertsona horiek enpresaren BALIORIK garrantzitsuenak izan behar dute.

Bere jarduera-sektorea, tamaina eta eremu geografikoa alde batera utzita, edozein enpresak gaur egun erronka handiei aurre egin behar die eta guztientzat erkideak dira. Neurri handian, horiek lortzeak bere posizio lehiakorra eta proiektuaren arrakasta zehaztuko ditu. Noski, enpresa guztiek geroz eta ingurune konplexuagoetan lehiatzen ikasi behar dute eta malgutasunez, arintasunez eta ahalmena izanik, merkatuaren betekizun berrietara moldatzeko gai izan behar dute. Aldaketa naturala eta etengabea dela onartu behar dute eta, beraz, kudeatzen ikasi behar dute. Oso langile prestatu eta motibatuak izan beharko dituzte eta, ondorioz, beren erakundeetan talentua identifikatu, hartu eta geldiarazteko gai izatea beharrezkoa da. Langileen garapen profesionala eta pertsonala ziurtatzeko kudeaketa-ereduak bermatu behar dituzte.

Erronka horiei erantzuteko, enpresak pertsonen zuzendaritza estrategikoa egin beharko du eta enpresaren estrategiarekin lerrokadura ziurtatzea ezinbestekoa izango da. Gainera, horri esker, aberastasuna eratzean pertsonak eta horien partaidetza nahiz laguntza funtsezko elementu bereizgarri bihurtuko dira, berrikuntza eta ezagutzatik abiatuta, posizio lehiakorra etengabe hobetzeko.